Objectives

  • Drukuj

Objectives - czyli wytyczne, zamierzone cele. Niniejszy składnik odgrywa olbrzymią rolę w całym procesie strategii biznesowej SUDO, gdyż ukierunkowywuje wcześniej podejmowane działania i jednocześnie jest odpowiedzialny za funkcjonowanie firmy w długoterminowej perspektywie czasowej. Do wymiaru Objectives zaliczamy następujące elementy: benchmarking, budowanie przewagi konkurencyjnej oraz monitorowanie sprzedaży i kosztów firmy. Sprawowanie kontroli nad tymi trzema narzędziami biznesowymi powinno zapewnić dobre wyniki firmie i utrzymać ją na konkurencyjnym rynku przez wiele lat.

Cele

Sprawdzanie poziomu sprzedaży oraz kontrola pozycji kosztowych w przedsiębiorstwie to podstawa "przysłowiowa sól ziemii". Zbyt wysokie koszty powodują niską konkurencyjność na rynku, z koleji zbyt niska sprzedaż może doprowadzić do braku płynności finansowej firmy i ostatecznie przyczynić się do jej bankructwa.

Każda firma powinna dążyć do wyróżniania się spośród innych firm pozostających na rynku. Aby osiągnąć taki efekt trzeba skorzystać z narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Identyfikacja obszarów działania firmy połączona z kreatywnym podejściem i innowacyjnością rozwiązań pozwolą na podtrzymanie zainteresowania firmą wśród jej obecnych i przyszłych Klientów. Potocznie mówiąc chodzi o podejmowanie takich działań, które przyciągną uwagę Klientów i przełożą się na sprzedaż produktów firmy, tak aby zostać "na przysłowiowej półce".

Praktycznie wszyscy przedsiębiorcy działają w warunkach konkurencji. Rywalizują ze sobą o Klienta za pośrednictwem towarów i usług, które sami wytwarzają. W takim przypadku pożytecznym narzędziem, które może zmaksymalizować szanse firmy na pozostanie na rynku jest tzw. benchmarking, czyli badanie pozycji rynkowej swoich największych konkurentów. Benchmarikng pozwala nam zorientować się na ile odstajemy lub przewyższamy konkurencję w konkrentych dziedzinach oraz wymusza na nas podejmowanie działań zmierzających do wyrównania tego poziomu bądź dalszego rozwoju.

Każdy z wymiarów strategii biznesowej SUDO jest równie ważny i niezbędny, gdyż w sumie tworzy pewną zwartą koncepcję umożliwiającą osiągnięcie sukcesu w biznesie.