\
 

Szukaj szkolenia

 
 

Fotolia 114086655 XS

Professional coaching adresowany jest do osób zatrudnionych w organizacji. Służy rozwojowi zawodowemu pracowników na konkretnym stanowisku pracy. Wsparcie w realizacji zadań zawodowych może dotyczyć bieżących obowiązków lub przyszłych wyzwań, jakie może napotkać osoba w trakcie swojej pracy. 

Coaching zawodowy służy również poznaniu nowoczesnej wiedzy, nauce niezbędnych umiejętności, zmianie przekonań i postaw, które są konieczne do dalszego rozwoju kariery. Kilka bądź kilkanaście spotkań coachingowych wystarcza aby osiągnąć zaplanowane w trakcie sesji cele i uzyskać satysfakcjonujące rezultaty.

 
 
 
 

Szkolenia "szyte na miarę"

Dla naszych Klientów przygotowujemy szkolenia „szyte na miarę”, dopasowane do specyfiki ich działania i indywidualnych potrzeb.


Szkolenia powstają przy współpracy z Klientem, która obejmuje wzajemne konsultacje pomagające dopasować tematykę zajęć oraz wybrać trenera z odpowiednim doświadczeniem zawodowym zgodnym z profilem działalności firmy.


Szkolenia dedykowane są realizowane w trybie zamkniętym w miejscu wskazanym przez Klienta na terenie całej Polski.

Coaching - inwestycja w siebie

Wspieramy naszych Klientów w osiąganiu stawianych przez nich celów organizując indywidualne spotkania ze specjalistami z dziedziny Coachingu.


Dobieramy odpowiedniego Coacha – Przewodnika, który poprowadzi naszego Klienta ku zadowoleniu z życia, szczęściu, realizacji własnych marzeń lub osiągnięciu innego zamierzonego celu, który będzie odpowiadał jego oczekiwaniom.


Dobry Coach jedynie odkrywa to co dla Klienta najważniejsze i pomaga mu to osiągnąć. Najlepsza inwestycja w życiu to inwestycja w siebie.