\
 

Szukaj szkolenia

 
 

Fotolia 55929829 M

Wspieramy naszych Klientów w osiąganiu stawianych przez nich celów organizując indywidualne spotkania ze specjalistami z dziedziny Coachingu. Znajdujemy odpowiedniego Coacha – Przewodnika, który poprowadzi naszego Klienta ku zadowoleniu z życia, szczęściu, realizacji własnych marzeń lub osiągnięciu innego zamierzonego celu. Coach jedynie pomaga odkryć to co dla Klienta najważniejsze i pomóc mu to osiągnąć. Najlepsza inwestycja w życiu to inwestycja w siebie.

Zapraszamy!

Fotolia 89665461 XS

Executive coaching kierowany jest do najwyższej kadry kierowniczej, dyrektorów, prezesów firm, członków zarządu, a także osób odgrywających kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa lub urzędu administracji publicznej. Głównym zadaniem tego rodzaju treningu jest dostarczenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami w obszarze prowadzonego biznesu, jak również zaopatrzenie w narzędzia pomagające w rozwijaniu organizacji. 

Trening menedżerski pozwala w szybki i skuteczny sposób korzystnie wpłynąć na procesy podejmowania decyzji, rozwiązywanie sytuacji problemowych, relacje międzyludzkie, a także wizję i strategię rozwoju organizacji. Jest szczególnie ważny, gdyż jego efekty przekładają się na całą organizację, zarówno w kwestii zarządzania, jak również motywowania podwładnych do pracy.

Fotolia 114086655 XS

Professional coaching adresowany jest do osób zatrudnionych w organizacji. Służy rozwojowi zawodowemu pracowników na konkretnym stanowisku pracy. Wsparcie w realizacji zadań zawodowych może dotyczyć bieżących obowiązków lub przyszłych wyzwań, jakie może napotkać osoba w trakcie swojej pracy. 

Coaching zawodowy służy również poznaniu nowoczesnej wiedzy, nauce niezbędnych umiejętności, zmianie przekonań i postaw, które są konieczne do dalszego rozwoju kariery. Kilka bądź kilkanaście spotkań coachingowych wystarcza aby osiągnąć zaplanowane w trakcie sesji cele i uzyskać satysfakcjonujące rezultaty.

Fotolia 106233191 XS

Career coaching adresowany jest do osób zatrudnionych w organizacji. Ma na celu zapewnienie pomocy osobie w czasie wyboru kierunku rozwoju zawodowego lub w początkowym okresie objęcia nowej funkcji. W organizacji ten rodzaj coachingu dotyczy wsparcia na nowym stanowisku lub w sytuacji przygotowania do awansu.

Coaching ścieżki zawodowej znajduje zastosowanie tam, gdzie potrzebne jest określenie nowych obszarów pracy zawodowej. Zwraca szczególną uwagę na mocne i słabe strony pracownika w kontekście zmian jakie go czekają na nowym stanowisku. Wypracowanie określonej postawy, wyposażenie w niezbędne umiejętności, przekazanie potrzebnej wiedzy, wsparcie dla mocnych stron, praca nad ograniczeniami pracownika będą stanowiły podstawowe elementy coachingu w tym przypadku.

Fotolia 108450466 S

Personal coaching kierowany jest do wszystkich osób, które chciałyby dokonać zmiany na lepsze w dowolnej dziedzinie swojego życia lub po prostu podnieść jego jakość. Do najczęściej poruszanych zagadnień w tego rodzaju coachingu można zaliczyć między innymi realizację marzeń, poczucie osobistego spełnienia, poprawę stanu zdrowia, uzyskanie niezależności finansowej, czy też osiągnięcie szczęścia w związku.

Coach pomaga osobom biorącym udział w sesjach coachingowych w czynieniu indywidualnych postępów oraz w kreowaniu osobistych zmian na drodze do realizacji zamierzonych celów.

 
 
 
 

Szkolenia "szyte na miarę"

Dla naszych Klientów przygotowujemy szkolenia „szyte na miarę”, dopasowane do specyfiki ich działania i indywidualnych potrzeb.


Szkolenia powstają przy współpracy z Klientem, która obejmuje wzajemne konsultacje pomagające dopasować tematykę zajęć oraz wybrać trenera z odpowiednim doświadczeniem zawodowym zgodnym z profilem działalności firmy.


Szkolenia dedykowane są realizowane w trybie zamkniętym w miejscu wskazanym przez Klienta na terenie całej Polski.

Coaching - inwestycja w siebie

Wspieramy naszych Klientów w osiąganiu stawianych przez nich celów organizując indywidualne spotkania ze specjalistami z dziedziny Coachingu.


Dobieramy odpowiedniego Coacha – Przewodnika, który poprowadzi naszego Klienta ku zadowoleniu z życia, szczęściu, realizacji własnych marzeń lub osiągnięciu innego zamierzonego celu, który będzie odpowiadał jego oczekiwaniom.


Dobry Coach jedynie odkrywa to co dla Klienta najważniejsze i pomaga mu to osiągnąć. Najlepsza inwestycja w życiu to inwestycja w siebie.