\
 

SUDO - Droga do sukcesu

Sudo Business Strategy

Sudo Life Balance

Szybki kontakt

Telefon:    511-348-106

E-mail:      biuro@sudoskills.pl

 
 

Kilka słów o firmie

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej mamy do czynienia z określeniami typu małe, średnie bądź duże przedsiębiorstwo. Klasyfikacja do poszczególnych grup pojęciowych zależy od liczby zatrudnionych osób. Potocznie wszystkie grupy określane są mianem firm - dla uproszczenia. Nazwa firma może określać w wyjątkowych przypadkach markę, pod którą jest rozpoznawana dana jednostka prowadząca działalność gospodarczą na rynku.

Wkraczając dalej w zagadnienia związane z prowadzeniem firmy trzeba wymienić kilka bardzo ważnych prawd. Od dawien dawna nie uległy one zmianie, a w znaczny sposób wpływają na wyobrażenie o własnym biznesie bądź pracy najemnej.

Sudo

Może to się wielu osobom nie spodobać ale:

  1. Firma na samym początku przede wszystkim generuje koszty. Z miesiąca na miesiąc są one coraz wyższe i rzadko kiedy niektóre z nich znikają.
  2. Najważniejszym celem firmy jest jej przetrwanie, a co za tym idzie wypracowanie zysku na odpowiednim poziomie, takiego który przewyższy poziom ponoszonych kosztów i zapewni włascicielowi firmy tak zwaną premię za trud włożony w prowadzenie działalności gospodarczej.
  3. Bardzo dobrze pasuje tu kolejne stwierdzenie dotyczące prowadzenia firmy, a mianowicie - "działania zmierzające do przetrwania firmy prowadzą ją do bankructwa, natomiast działania zmierzające do rozwoju firmy prowadzą ją do przetrwania". Idąc tym tropem należy wyjaśnić, iż samo ograniczanie kosztów w celu przetrwania nie wystarczy. Czasem trzeba przeorganizować firmę i popłynąć w innym kierunku zmieniając w ten sposób środek ciężkości działania firmy (koncentracja na konkretnych produktach przynoszących największy zysk) bądź rozbudowując firmę o dodatkowe działy zajmujące się nowymi usługami oferowanymi przez firmę.

Skoro wiadomo już z czym może się zmierzyć przyszły przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą (przynajmniej w teorii) należałoby teraz wskazać jak odnieść sukces w biznesie. Recept na pewno jest bardzo wiele i zależą one od firm i konkretnych warunków w jakich działają, niemniej jednak wyodrębnię tutaj te elementy, które w mojej ocenie będą ważnym składnikiem sukcesu zawsze i wszędzie (w skrócie określane jako SUDO).

• Speed - Szybkość - Fire           • Units - Ludzie - Water           • Development - Rozwój - Air           • Objectives - Cele - Earth

Speed - czyli szybkość. Jest to tempo wprowadzania zmian w firmie, których celem jest dostosowanie się do warunków panujących na rynku. Chodzi tu przede wszystkim o szybkość działania, reagowanie na zmiany w firmie, przeprowadzanie korekt kierunku firmy czy też reagowanie na ruchy konkurencyjnych firm z prowadzonej przez siebie branży. Pojęcie szybkości w bardzo dużym stopniu przenika funkcjonowanie firmy i staje się jednym z czynników odpowiedzialnych za jej sukces.

Aby zobrazować wagę powyższego zjawiska przytoczę przykład w którym na przystanku autobusowym stoi 100 osób. Zależnie od tego który autobus pierwszy przyjedzie, do tego większość osób wsiądzie i dojedzie na miejsce. Oczywiście zakładamy, że oba autobusy są podobne zarówno pod kątem stanu technicznego, jak również wyposażenia przekładającego się na komfort jazdy. W takiej sytuacji wygrywa zasada kto pierwszy ten lepszy. Niemniej jednak wariantów może być więcej, w zimę ludzie pewnie wsiedliby nawet do droższego autobusu o gorszym standardzie (nie chcieliby stać na mrozie w niepewności kiedy przyjdzie następny).

Kolejnym przykładem jest pojawianie się nowych produktów i usług na rynku. Znowu pokutuje tu zasada kto pierwszy ten lepszy. Pierwsi gracze na rynku w największym stopniu zarobią na sprzedaży nowych produktów i usług, rynek będzie się stopniowo potem nasycał, będą dochodzili kolejni gracze rynkowi z podobnymi towarami, aż w końcu popyt ustanie i przeniesie się na coś innego (nowe modele, nowe technologie, itp.).

Szybkość

Z szybkością wiąże się też wykorzystywanie szans jakie zdarzają się na rynku, zanim dostrzegą to inni uczestnicy rynku. Można w ten sposób przejąć Klientów upadającego konkurenta, odkupić za niewielkie pieniądze część majątku konkurencyjnej firmy np. sprzęt komputerowy lub inne dobra. Zmiana ustawodawstwa, czyli prawa, też może być szansą i jednocześnie bodźcem uruchamiającym możliwość zarobienia na pewnej niszy, która do tej pory była niewidoczna bądź jej nie było przed zmianą prawa.

Podsumowując szybkość działania jest bardzo ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie firmy. Przy czym należy zawsze rozważnie podchodzić do biznesu, zdarzały się przypadki, że prekursorzy tracili bardzo duże majątki bo ich rozwiązania nie sprawdziły się bądź nie przyjęły się na rynku. Niemniej jednak taka sytuacja bardziej dotyczy pojęcia innowacyjności, które z jednej strony obarczone jest sporym ryzykiem lecz z drugiej strony może okazać się niezwykłą szansą dla firmy.

Units - czyli jednostki, które podkreślają fakt, iż każda organizacja składa się z grupy osób o indywidualnym charakterze, predyspozycjach, wiedzy, umiejętnościach, doświadczeniu oraz innych właściwościach. Niniejsza grupa osób składa się na potencjał ludzki danej firmy. Decyduje ona o kulturze organizacyjnej firmy, jakości świadczonych w niej usług bądź jakości produkowanych wyrobów. 

Aby zobrazować wagę kapitalu ludzkiego w firmie przytoczę przykład zwykłego sklepu niemniej jednak może to być każda inna firma usługowa. Klient mając do wyboru dwa takie same sklepy w niewielkiej odległości uda się do tego, który oferuje lepszą jakość obsługi Klienta, bo przecież towar i poziom wyposażenia sklepu też będzie podobny. Klient z pewnością bardziej doceni miłą i fachową obsługę niż jej brak. Najczęściej Klient wybiera miejsca gdzie dobrze się czuje robiąc zakupy czy realizując potrzebne mu usługi. Oczywiście konkurencja stara się różnicować swoje produkty lub usługi nadając im cenę, odpowiednie opakowanie, czy też stosowną reklamę. Jednak w dużej mierze Klient wybiera zarówno produkty, jak również usługi z polecenia danej osoby lub danej firmy. To świadczy o sytuacji gdzie każdy pracownik danej organizacji oddziałuje na otaczający go rynek i jednocześnie promuje bądź nie - swoje produkty, usługi czy też dobre imię firmy. Im wyższy poziom kultury organizacyjnej ludzi składających się na firmę tym zwiększa się dodatni wpływ tych osób na rozpoznawalność wytwarzanych w niej dóbr lub usług.

Jednostki

Kolejnym przykładem pokazującym jak ważni są ludzie w organizacji i jak ten czynnik przekłada się na sukces firmy może być wyścig kolarski. Im lepszy jest uczestnik wyścigu tym wyższe miejsce zajmuje wśród wszystkich osób, które biorą udział w wyścigu. Jedni kończą taki wyścig w pierwszej dziesiątce i wygrywają, inni są w środku peletonu, a jeszcze inni kończą wyścig jako maruderzy. Każda organizacja dba o to, żeby zatrudniać jak najlepsze osoby - oczywiście na tyle na ile jest to możłwe biorąc pod uwagę dostępny budżet. Gdy firma dysponuje lepszym potencjałem ludzkim ma większe szanse na przysłowiową "wygraną" na rynku i przysłowiowe "pokonanie" konkurencji na rynku. Dlatego firmy bardzo często szukają utalentowanych i zdolnych ludzi już na studiach.

Następny przykład dotyczy praktycznie wszystkich działów, które funkcjonują w firmach. Dział zakupów wynegocjuje lepsze warunki zakupu, dział marketingu zaprojektuje lepsze opakowania dla sprzedawanych produktów, dział logistyki w sposób optymalny zorganizuje transport wyrobów, a dział sprzedaży przekona większą ilość Klientów do współpracy - oczywiście wszystko w zależności od typu działalności lub branży jaką zajmuje się firma. To ludzie w tym wypadku tworzą sukces firmy wyróżniając ją spośród konkurencji i jej otoczenia wzmacniając tak zwaną przewagę konkurencyjną firmy.

Development - czyli rozwój. Jest to obszar, który stanowi mieszankę różnego rodzaju środków, narzędzi oraz innych podejmowanych działań oddziałujących na rynek. Jest to swoisty oręż dla organizacji opierający się w bardzo dużej mierze na doświadczeniu i umiejętnym stosowaniu odpowiednich instrumentów rynku. Dzięki swojej efektywności przekładają się one bezpośrednio i pośrednio na sukces firmy w tym wymiarze.

Rozwój

Pod pojęciem Development kryją się między innymi takie zagadnienia jak marketing (ceny, promocje, reklama, itp.), sprzedaż (kanały dystrybucyjne, techniki, itp.), zakupy (ceny, jakość towarów, itp.), obsługa Klienta (odpowiednie przeszkolenie, jakość, itp.), badania i rozwój (nowe produkty, nowe usługi, nowe technologie, itp.), a także wiele innych.

Jeszcze raz chciałbym podkreślić, iż sukces w tym wymiarze będzie wypadkową doświadczenia w korzystaniu z w/w instrumentów wpływu na rynek oraz umiejętności ich doboru i wykorzystania w konkretnej sytuacji tzn. dla wybranej firmy funkcjonującej w określonej branży i określonym otoczeniu rynkowym. Bardzo istotne będzie w tym momencie określenie proporcji dotyczących wydatkowania oraz spodziewanych zysków z tego tytułu, tak aby zyski przewyższyły koszty.

Biorąc pod uwagę konkretne przypadki trzeba pamiętać, żeby promocja służyła zachęcie do zakupu towaru przez Klienta, była skuteczna i skłoniła Klienta do zakupu, ale jednocześnie aby firma w ogólnym rozrachunku nie dołożyła do prowadzonego przez siebie biznesu.

Kolejny przykład może dotyczyć szkoleń. Najbardziej efektywnymi szkoleniami będą te, które bezpośrednio wpływają na sprzedaż, czyli przedstawicieli handlowych, sprzedawców, handlowców, gdyż to one generują zyski dla firmy (oczywiście wiele osób na nie pracuje ale ostatecznie pozyskują Klientów i finalizują transakcje handlowcy).

Objectives - czyli wytyczne, zamierzone cele. Niniejszy składnik odgrywa olbrzymią rolę w całym procesie strategii biznesowej SUDO, gdyż ukierunkowywuje wcześniej podejmowane działania i jednocześnie jest odpowiedzialny za funkcjonowanie firmy w długoterminowej perspektywie czasowej. Do wymiaru Objectives zaliczamy następujące elementy: benchmarking, budowanie przewagi konkurencyjnej oraz monitorowanie sprzedaży i kosztów firmy. Sprawowanie kontroli nad tymi trzema narzędziami biznesowymi powinno zapewnić dobre wyniki firmie i utrzymać ją na konkurencyjnym rynku przez wiele lat.

Cele

Sprawdzanie poziomu sprzedaży oraz kontrola pozycji kosztowych w przedsiębiorstwie to podstawa "przysłowiowa sól ziemii". Zbyt wysokie koszty powodują niską konkurencyjność na rynku, z koleji zbyt niska sprzedaż może doprowadzić do braku płynności finansowej firmy i ostatecznie przyczynić się do jej bankructwa.

Każda firma powinna dążyć do wyróżniania się spośród innych firm pozostających na rynku. Aby osiągnąć taki efekt trzeba skorzystać z narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Identyfikacja obszarów działania firmy połączona z kreatywnym podejściem i innowacyjnością rozwiązań pozwolą na podtrzymanie zainteresowania firmą wśród jej obecnych i przyszłych Klientów. Potocznie mówiąc chodzi o podejmowanie takich działań, które przyciągną uwagę Klientów i przełożą się na sprzedaż produktów firmy, tak aby zostać "na przysłowiowej półce".

Praktycznie wszyscy przedsiębiorcy działają w warunkach konkurencji. Rywalizują ze sobą o Klienta za pośrednictwem towarów i usług, które sami wytwarzają. W takim przypadku pożytecznym narzędziem, które może zmaksymalizować szanse firmy na pozostanie na rynku jest tzw. benchmarking, czyli badanie pozycji rynkowej swoich największych konkurentów. Benchmarikng pozwala nam zorientować się na ile odstajemy lub przewyższamy konkurencję w konkrentych dziedzinach oraz wymusza na nas podejmowanie działań zmierzających do wyrównania tego poziomu bądź dalszego rozwoju.

Każdy z wymiarów strategii biznesowej SUDO jest równie ważny i niezbędny, gdyż w sumie tworzy pewną zwartą koncepcję umożliwiającą osiągnięcie sukcesu w biznesie.

 
 
 
 

Szkolenia "szyte na miarę"

Dla naszych Klientów przygotowujemy szkolenia „szyte na miarę”, dopasowane do specyfiki ich działania i indywidualnych potrzeb.


Szkolenia powstają przy współpracy z Klientem, która obejmuje wzajemne konsultacje pomagające dopasować tematykę zajęć oraz wybrać trenera z odpowiednim doświadczeniem zawodowym zgodnym z profilem działalności firmy.


Szkolenia dedykowane są realizowane w trybie zamkniętym w miejscu wskazanym przez Klienta na terenie całej Polski.

Coaching - inwestycja w siebie

Wspieramy naszych Klientów w osiąganiu stawianych przez nich celów organizując indywidualne spotkania ze specjalistami z dziedziny Coachingu.


Dobieramy odpowiedniego Coacha – Przewodnika, który poprowadzi naszego Klienta ku zadowoleniu z życia, szczęściu, realizacji własnych marzeń lub osiągnięciu innego zamierzonego celu, który będzie odpowiadał jego oczekiwaniom.


Dobry Coach jedynie odkrywa to co dla Klienta najważniejsze i pomaga mu to osiągnąć. Najlepsza inwestycja w życiu to inwestycja w siebie.