\
 

SUDO - Droga do sukcesu

Sudo Business Strategy

Sudo Life Balance

Szybki kontakt

Telefon:    511-348-106

E-mail:      biuro@sudoskills.pl

 
 

Speed - czyli szybkość. Jest to tempo wprowadzania zmian w firmie, których celem jest dostosowanie się do warunków panujących na rynku. Chodzi tu przede wszystkim o szybkość działania, reagowanie na zmiany w firmie, przeprowadzanie korekt kierunku firmy czy też reagowanie na ruchy konkurencyjnych firm z prowadzonej przez siebie branży. Pojęcie szybkości w bardzo dużym stopniu przenika funkcjonowanie firmy i staje się jednym z czynników odpowiedzialnych za jej sukces.

Aby zobrazować wagę powyższego zjawiska przytoczę przykład w którym na przystanku autobusowym stoi 100 osób. Zależnie od tego który autobus pierwszy przyjedzie, do tego większość osób wsiądzie i dojedzie na miejsce. Oczywiście zakładamy, że oba autobusy są podobne zarówno pod kątem stanu technicznego, jak również wyposażenia przekładającego się na komfort jazdy. W takiej sytuacji wygrywa zasada kto pierwszy ten lepszy. Niemniej jednak wariantów może być więcej, w zimę ludzie pewnie wsiedliby nawet do droższego autobusu o gorszym standardzie (nie chcieliby stać na mrozie w niepewności kiedy przyjdzie następny).

Kolejnym przykładem jest pojawianie się nowych produktów i usług na rynku. Znowu pokutuje tu zasada kto pierwszy ten lepszy. Pierwsi gracze na rynku w największym stopniu zarobią na sprzedaży nowych produktów i usług, rynek będzie się stopniowo potem nasycał, będą dochodzili kolejni gracze rynkowi z podobnymi towarami, aż w końcu popyt ustanie i przeniesie się na coś innego (nowe modele, nowe technologie, itp.).

Szybkość

Z szybkością wiąże się też wykorzystywanie szans jakie zdarzają się na rynku, zanim dostrzegą to inni uczestnicy rynku. Można w ten sposób przejąć Klientów upadającego konkurenta, odkupić za niewielkie pieniądze część majątku konkurencyjnej firmy np. sprzęt komputerowy lub inne dobra. Zmiana ustawodawstwa, czyli prawa, też może być szansą i jednocześnie bodźcem uruchamiającym możliwość zarobienia na pewnej niszy, która do tej pory była niewidoczna bądź jej nie było przed zmianą prawa.

Podsumowując szybkość działania jest bardzo ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie firmy. Przy czym należy zawsze rozważnie podchodzić do biznesu, zdarzały się przypadki, że prekursorzy tracili bardzo duże majątki bo ich rozwiązania nie sprawdziły się bądź nie przyjęły się na rynku. Niemniej jednak taka sytuacja bardziej dotyczy pojęcia innowacyjności, które z jednej strony obarczone jest sporym ryzykiem lecz z drugiej strony może okazać się niezwykłą szansą dla firmy.

 
 
 
 

Szkolenia "szyte na miarę"

Dla naszych Klientów przygotowujemy szkolenia „szyte na miarę”, dopasowane do specyfiki ich działania i indywidualnych potrzeb.


Szkolenia powstają przy współpracy z Klientem, która obejmuje wzajemne konsultacje pomagające dopasować tematykę zajęć oraz wybrać trenera z odpowiednim doświadczeniem zawodowym zgodnym z profilem działalności firmy.


Szkolenia dedykowane są realizowane w trybie zamkniętym w miejscu wskazanym przez Klienta na terenie całej Polski.

Coaching - inwestycja w siebie

Wspieramy naszych Klientów w osiąganiu stawianych przez nich celów organizując indywidualne spotkania ze specjalistami z dziedziny Coachingu.


Dobieramy odpowiedniego Coacha – Przewodnika, który poprowadzi naszego Klienta ku zadowoleniu z życia, szczęściu, realizacji własnych marzeń lub osiągnięciu innego zamierzonego celu, który będzie odpowiadał jego oczekiwaniom.


Dobry Coach jedynie odkrywa to co dla Klienta najważniejsze i pomaga mu to osiągnąć. Najlepsza inwestycja w życiu to inwestycja w siebie.