\
 

SUDO - Droga do sukcesu

Sudo Business Strategy

Sudo Life Balance

Szybki kontakt

Telefon:    511-348-106

E-mail:      biuro@sudoskills.pl

 
 

Development - czyli rozwój. Jest to obszar, który stanowi mieszankę różnego rodzaju środków, narzędzi oraz innych podejmowanych działań oddziałujących na rynek. Jest to swoisty oręż dla organizacji opierający się w bardzo dużej mierze na doświadczeniu i umiejętnym stosowaniu odpowiednich instrumentów rynku. Dzięki swojej efektywności przekładają się one bezpośrednio i pośrednio na sukces firmy w tym wymiarze.

Rozwój

Pod pojęciem Development kryją się między innymi takie zagadnienia jak marketing (ceny, promocje, reklama, itp.), sprzedaż (kanały dystrybucyjne, techniki, itp.), zakupy (ceny, jakość towarów, itp.), obsługa Klienta (odpowiednie przeszkolenie, jakość, itp.), badania i rozwój (nowe produkty, nowe usługi, nowe technologie, itp.), a także wiele innych.

Jeszcze raz chciałbym podkreślić, iż sukces w tym wymiarze będzie wypadkową doświadczenia w korzystaniu z w/w instrumentów wpływu na rynek oraz umiejętności ich doboru i wykorzystania w konkretnej sytuacji tzn. dla wybranej firmy funkcjonującej w określonej branży i określonym otoczeniu rynkowym. Bardzo istotne będzie w tym momencie określenie proporcji dotyczących wydatkowania oraz spodziewanych zysków z tego tytułu, tak aby zyski przewyższyły koszty.

Biorąc pod uwagę konkretne przypadki trzeba pamiętać, żeby promocja służyła zachęcie do zakupu towaru przez Klienta, była skuteczna i skłoniła Klienta do zakupu, ale jednocześnie aby firma w ogólnym rozrachunku nie dołożyła do prowadzonego przez siebie biznesu.

Kolejny przykład może dotyczyć szkoleń. Najbardziej efektywnymi szkoleniami będą te, które bezpośrednio wpływają na sprzedaż, czyli przedstawicieli handlowych, sprzedawców, handlowców, gdyż to one generują zyski dla firmy (oczywiście wiele osób na nie pracuje ale ostatecznie pozyskują Klientów i finalizują transakcje handlowcy).

 
 
 
 

Szkolenia "szyte na miarę"

Dla naszych Klientów przygotowujemy szkolenia „szyte na miarę”, dopasowane do specyfiki ich działania i indywidualnych potrzeb.


Szkolenia powstają przy współpracy z Klientem, która obejmuje wzajemne konsultacje pomagające dopasować tematykę zajęć oraz wybrać trenera z odpowiednim doświadczeniem zawodowym zgodnym z profilem działalności firmy.


Szkolenia dedykowane są realizowane w trybie zamkniętym w miejscu wskazanym przez Klienta na terenie całej Polski.

Coaching - inwestycja w siebie

Wspieramy naszych Klientów w osiąganiu stawianych przez nich celów organizując indywidualne spotkania ze specjalistami z dziedziny Coachingu.


Dobieramy odpowiedniego Coacha – Przewodnika, który poprowadzi naszego Klienta ku zadowoleniu z życia, szczęściu, realizacji własnych marzeń lub osiągnięciu innego zamierzonego celu, który będzie odpowiadał jego oczekiwaniom.


Dobry Coach jedynie odkrywa to co dla Klienta najważniejsze i pomaga mu to osiągnąć. Najlepsza inwestycja w życiu to inwestycja w siebie.